--maak zelf een professionele mailing die werkt--

Zakelijk schrijven? Gebruik het AIDA model.

Het AIDA model kunt u prima inzetten voor een mailing met drie of vier alinea's. Maak dan de alinea's niet langer dan vier of vijf regels en laat tussen de alinea's witregels.

Het AIDA model staat voor:

  • A attention: aandacht trekken
  • I interest: belang aantonen
  • D desire: verlangen opwekken
  • A action: tot actie aansporen

U trekt de aandacht van de lezer door middel van een opvallend, wervend begin. Daarna zorgt u ervoor dat de lezer interesse krijgt in uw product door middel van het noemen van de voordelen.

Vervolgens wekt u, door argumenten aan te geven, het verlangen bij de lezer op om het product of dienst te kopen. U zet hier de zojuist gewekte interesse om in een verlangen. Maak gebruik van zinnen als: als u product x koopt dan heeft u dat en dat voordeel.

Spoor ten slotte de lezer aan actie te ondernemen en daadwerkelijk respons te geven.

Ook kunt u het AIDA model wat letterlijker nemen en per letter (van het AIDA model) een alinea (in uw mailing) maken.

Uitbreidingen van het AIDA model.

Het AIDA model is in de loop der tijd uitgebreid en veranderd. Een recente uitbreiding betreft de S van satisfaction, ofwel tevredenheid. De veronderstelling hierbij is dat om tot een vervolgaankoop over te gaan, de klant ook tevreden moet zijn met zijn voorafgaande aankoop. Er wordt dan gesproken van het AIDAS model.

Ook wordt tegenwoordig wel de C van conviction of overtuiging ingevoegd. Na het creëren van interesse moet een mailing dan in overtuiging resulteren. Dit wordt het AICDA of zelfs het AICDAS model genoemd.

Een ander nieuw inzicht over het AIDA model betreft de volgorde. Voor sommige producten en diensten kan de volgorde van de verschillende stappen anders zijn dan het A-I-D-A patroon. Zo kan een verlangen bij sommige producten voorafgaan aan de interesse- of de attentiefase. Het feit dat iemand een product of dienst al geprobeerd heeft, kan er dan voor zorgen dat hij meer interesse in de mailing heeft en met behulp hiervan (achteraf) zijn interesse en verlangen rechtvaardigt.

In een andere vorm kunt u het AIDA model gebruiken in een e-mailing. De action fase wordt dan als eerste weer gegeven. Een andere tip voor een e-mailing is om deze nog korter te maken dan een post mailing. Voor verdere informatie biedt u dan een link aan naar uw website.

Ga verder naar: de stijl van het tekstschrijven.