--maak zelf een professionele mailing die werkt--

Tekstschrijven. Welke stijl heeft uw mailing nodig?

pen

De brief die u gaat versturen bepaalt in de gedachten van de ontvanger het (meest recente) beeld dat hij heeft van uw bedrijf. Een goede brief moet voor de ontvanger geen moeite kosten om te lezen. Uw brief moet helder en beknopt zijn. Geen moeilijke woorden en een juiste mix tussen lange en korte zinnen. Uw brief moet nieuwsgierig maken naar meer informatie.

Een goed herkenbare stijl werkt response verhogend. Als u in al uw Direct Mail acties dezelfde schrijfstijl hanteert dan wordt dat een soort handelsmerk. Kijk echter uit met humor, dit wordt meestal niet goed begrepen. Denk ook weer eens terug aan uw doelgroep. Klanten verwachten een andere benadering dan prospects.

Het doel is om de lezer van uw brief het gevoel te geven dat hij dit niet mag missen. Maak daarom gebruik van positieve woorden zonder dat u vervalt in verkooppraatjes. Als u een negatieve boodschap heeft, benadruk dan ook de positieve kanten van uw dienst of product.

Wek vertrouwen en richt u op het resultaat dat uw ontvanger kan behalen. Gebruik woorden als: garantie, ervaring, besparing, service, verbetering, vergroten enz.

Gebruik altijd een actieve stijl in de tegenwoordige tijd. Wissel korte en lange zinnen met elkaar af en vermijd het gebruik van meerdere bijzinnen. Dit geeft vaart aan de tekst. Een actieve stijl kunt u benadrukken door woorden als: vandaag, direct, meteen, nu, snel.

Lange zinnen zijn nooit langer dan anderhalve regel. Korte zinnen kunnen ook één woord zijn. Zinnen van één woord zijn een prima middel om enthousiasme uit te drukken. Goed!

Schrijf in spreektaal, vermijd jargon en technische termen. Zet verbindingsstreepjes tussen lange samengestelde woorden. Alles draait om begrepen worden. Door rare termen en gedachtesprongen ontstaat verwarring. Denk eraan dat u ontvangers niet zo ingevoerd zijn in het onderwerp van uw mailing als u.

Gebruik geen uitgekauwde termen en geen verouderde taal. Vermijd zinnen met: "inmiddels verblijven wij" en "vertrouwende u hiermee" en woorden als: gaarne, thans of sedertdien.

Blijf bij de feiten en het hoofdonderwerp. Dwaal niet af naar andere onderwerpen.

Personaliseer

Personaliseer uw mailing zo veel mogelijk. Gebruik de naam van de ontvanger in de tekst van uw mailing. Dit heeft een positief effect op de response. Is de ontvanger een bekende gebruik dan de voornaam. In alle andere gevallen gebruikt u de achternaam.

Bedenk in welke persoonsvorm u uw mailing wilt maken. Gebruik de ik-vorm (eerste persoon) als u namens uzelf schrijft. Schrijft u namens uw bedrijf? Kies dan voor de wij-vorm (derde persoon). Een zin beginnen met ik of wij mag best. Echter, doe dit niet te vaak. Bedenk dat dit absoluut niet gepast is in de eerste zin van de mailing. Probeer om niet in iedere zin ik of wij te gebruiken. Schrijf eens "het product" in plaats van "ons product".