--maak zelf een professionele mailing die werkt--

Maken van een adressenbestand.

Bepaal de inhoud van het adressenbestand.

Een actueel bestand met adresgegevens is een noodzaak voor iedere mailing. Ieder fout adres is dubbel verliezen. De mailing gaat verloren of krijgt u terug en de kans op een nieuwe klant of een verkoop is verkeken.

Bewaar uw adressen bij voorkeur op de computer. Programma's als Excel en Acces kunnen u al een aardig eind op weg helpen zonder dat u een duur CRM-pakket (Customer Relationship Management) nodig hebt.

Een adressenbestand moet bijvoorkeur minimaal bestaan uit:

 • De volledige bedrijfsnaam
 • Voornaam van de contactpersoon
 • Voorletters van de contactpersoon
 • Achternaam van de contactpersoon
 • Sekse van de contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Volgnummer

Een adressenbestand kan worden uitgebreid met de volgende gegevens:

 • Titulatuur
 • Telefoonnummers
 • Faxnummers
 • Beroep van de contactpersoon
 • E-mail adres
 • Website adres
 • Segmentaties die voor u van belang zijn

Belangrijk is dat iedere positie in de bovenstaande lijst een eigen kolom krijgt in uw adressenbestand. Per contact gebruikt u een nieuwe regel. Dit maakt de verwerking met uw tekstverwerker (word) een stuk eenvoudiger. Geef iedere regel een volgnummer mee. Dit geeft u meer mogelijkheden bij het sorteren en verplaatsen van gegevens.

Download hier een voorbeeld adressenbestand.