--maak zelf een professionele mailing die werkt--

Uw mailing voorbereiden. Maak een plan.

Bereid uw mailing goed voor, dit zal uiteindelijk het werk verminderen en de afhandeling van de respons ten goede komen.kladblok

Maak een plan, deel het hele proces in fasen op en maak een goede tijdsplanning. In deze sectie wordt het maken van een plan met daarin de verschillende fasen besproken. Verder wordt een voorbeeld van een tijdsplanning gegeven.

Vooraf een goed plan maken en dat bewaken geeft een hoop rust. Het allerbelangrijkste is dat het plan wordt nageleefd.

In de volgende pagina's wordt ingegaan op de inhoud van uw plan voor een mailingactie. U vindt er richtlijnen en voorwaarden voor een succesvolle mailing.