--maak zelf een professionele mailing die werkt--

Pretesten van uw Direct Mail campagne.

paperclips

Pretesten. Gebruik een enquête.

Pretesten wordt gedaan om de communicatieve waarde van de mailing vast te stellen. Door middel van een beoordeling door de beoogde doelgroep van de mailing wordt o.a. vast gesteld of de mailing wordt begrepen.

Pretesten is zeer waardevol omdat blijkt dat de verzender vaak triviale dingen over het hoofd ziet waardoor de mailing niet wordt begrepen. De verzender is vaak zo intensief met de mailing en concentreert zich vaak op hele andere zaken dan de ontvanger die de mailing voor het eerst leest.

De doelgroep van de pretest is een selectie van vertegenwoordigers van de doelgroep waarvoor de mailing bedoeld is.

Het doel van pretesten is het optimaliseren van de mailing in het licht van de doelen die met de mailing bereikt dienen te worden.

Stel de ontvangers van de mailing die u in de pretest gebruikt in ieder geval de volgende vragen:

 • In hoeverre begrijpen de ontvangers de mailing.
 • Ervaren zij de informatie als juist.
 • Wordt de informatie als relevant ervaren.
 • Wat is de waardering van de ontvangers voor de vorm en inhoud.
 • Wat voor beeld roept de mailing op van uw organisatie.
 • Welke gedeelten van de mailing zijn gelezen en welke niet
 • Hoe waardeert de ontvanger de verschillende gedeelten van de mailing.


De belangrijkste methode van pretesten zijn:

 • Het gerichte vraaggesprek.

  U belt de ontvanger en vraagt of hij tijd heeft om een aantal vragen over de mailing te beantwoorden. In veel gevallen zal de ontvanger verbaasd zijn dat u hem hierover belt. Leg uw bedoeling uit en u zult zien dat de response die u krijgt zeer waardevol kan zijn.

 • De schriftelijke enquête.

  Stuur een vragenlijst mee met de mailing. Vraag of de ontvanger deze in wil vullen. Vergeet niet een antwoord envelop mee te sturen waarvan de porto al betaald is. Het gevaar van een schriftelijke enquête is dat de respons vaak laag is. Een extra korting of een cadeautje aanbieden verhogen de respons aanzienlijk.

 • Het groepsinterview.

  Dit werkt prima als u op een beurs of congres bent. Vraag een aantal potentiële ontvangers om bij elkaar te komen en de mailing te lezen. Breng daarna een discussie opgang over de mailing. Probeer om deze discussie niet te sturen in de u gewenste richting.

 • De cognitieve respons methode.

  Deze techniek doet een beroep op de fantasie van uw ontvanger. Vraag de ontvanger om de gedachten die bij hem opkomen tijdens het lezen van de mailing vrij te uiten. Deze techniek geeft groot inzicht in de argumentatie die iemand gebruikt om uw mailing te beoordelen.

 • De plus en min methode.

  Vraag een geselecteerde groep ontvangers (maximaal 15 personen) om spontaan een plus of een min in de kantlijn te zetten. Dit naar gelang de ontvanger die passage meer of minder waardeert. Neem na het lezen de punten met de ontvanger door.

Vraag nooit aan vrienden of bekenden om uw mailing te beoordelen. De kans is zeer groot dat zij omwille van de relatie met u of uw organisatie sociaal wenselijk antwoord geven.