--maak zelf een professionele mailing die werkt--

Vormgeving van uw drukwerk.

De vormgeving is een belangrijk aspect van uw mailing. Denk hierbij niet alleen aan lettertypes maar ook aan de lengte van uw mailing. Vormgeving geeft u de kans om op te vallen tussen alle andere mailings. Heeft u moeite met het vormgeven van uw mailing? Besteed dit proces dan uit. Dat hoeft niet duur te zijn.

Probeer eens iets compleet onverwachts. U zult zien dat u klanten verrast zijn en dat de response verhoogt.

Onder invloed van de nieuwe communicatievormen zijn de lengtes van mailings duidelijk afgenomen. Voor de digitale revolutie kwamen mailings van twee kantjes tekst regelmatig voor. Dat kan nu absoluut niet meer. Eén A4 is maximaal. Korte mailings worden eerder gelezen dan lange.

Benadruk belangrijke tekstgedeeltes met accenten als: HOOFDLETTERS, onderstrepen, vetgedrukte tekst of zoals in deze site met een achtergrond kleur. Overdrijf niet met het plaatsen van accenten, voor het maximale effect is één per alinea voldoende en hooguit drie per brief.

Als u een afbeelding gebruikt voor bijvoorbeeld uw handtekening zorg dan dat u de juiste resolutie gebruikt. Bij een te lage resolutie wordt de afbeelding korrelig en wazig. Drukwerk of prints vereisen een hogere resolutie dan een beeldscherm.

Gebruik geen vreemde of afwijkende lettertypes: Verdana, Arial en Times zijn de meest gebruikte en ook het gemakkelijkst om te lezen. Gebruik geen lettertypes met schreef en schreefloos door elkaar. Hierdoor ontstaat een rommelig beeld.

Gebruik een voldoende groot lettertype. Ga uit van minstens 12pt. Houdt rekening met visueel gehandicapten. Vijf procent van de bevolking is op één of andere manier visueel gehandicapt. Dus waarschijnlijk ook vijf procent van uw adressenbestand.

Druk de titel één punt (1pt) groter en vet af. Hiermee vestigt u direct aandacht op de titel. Als u titels voor alinea's gebruikt, maak deze dan niet groter dan de overige tekst. Alleen vet volstaat. De titel mag niet langer zijn als één regel.

Probeer aan het eind van een regel de woorden niet af te breken. Heeft u zo'n geval? Kies dan voor een iets andere formulering en test net zolang tot het wel werkt. Vermijd hierbij het uitvullen van de tekst. Lijn uw tekst altijd links uit.

Maak altijd gebruik van witregels tussen de alinea's. Dit geeft een rustig en georganiseerd beeld. Ook visueel gehandicapten hebben hier baat bij.

Gebruik al het papier. Vul de mailing, verticaal, mooi over het gehele papier uit. Experimenteer hiervoor met de regelafstand. Maak gebruik van inspringen (tabs) en opsommingstekens (bullets of nummers) bij opsommingen en lijstjes.

Ga verder naar: Boeken over Direct Mail